İLETİŞİM

 

 

 

 

 

 Black Russian Terrier

            Tarihçe

            FCI Irk Standardı

            Genel Özellikler

  Köpeklerimiz

            Erkek

            Dişi

            Kennel Doğumları

  Yavrularımız

  Resim Galerisi

  Diğer Köpeklerimiz

            Köpeklerimiz

            Irk Tarihçeleri

            FCI Irk Standartları

Türkiye Siyah Rus Teriye Derneği

            Dernek Hakkında

            Dernek Aktiviteleri

            Dernek İletişim

   

 

    

 

     

. 

 

Siyah Rus Teriye FCI Standardı

 

Siyah Rus Teriyesi için ilk standart kabulü 1981 yılında Sovyet Sosyalist Halk Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanlığı tarafından yapılmıştır. 1989–1990 yılları içinde de ilk Siyah Rus Teriye Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmeye başladı fakat o yıllarda bu köpeklerin öncüleri, Köpek Yarışmalarında FCI ve AKC (Amerika Kennel Club) tarafından kabul edilmiş standartlara sahip olmadıklarından yarışamamaktaydılar. O dönemde adı hala Sovyet Sosyalist Halk Cumhuriyeti olan Rusya FCI üyesi değildi ve doğal olarak kendi ülkesinde üretilen bu ırkın yeni bir ırk olarak FCI’a kabulünü sağlayamayacaktı. Bundan dolayı aynı dönemde Rusya’nın İsviçre konsolosluğu ve başka diplomatların da yardımı ve AKC aracılığıyla Siyah Rus Teriyesi’nin Rusya’da kabul edilen Irk Standardı FCI’a iletildi. Ve 1984 yılında FCI’n Maxico’daki genel kurulunda Black Russian Terrier (BRT) - Siyah Rus Teriyesi ırk olarak FCI tarafından da kabul edilmiş oldu.

FCI-Standard N° 327 / 19. 02. 1996 / GB Erkek köpeklerde 66 cm den daha kısa veya 72cm daha uzun, dişilerde 64cm’den daha kısa ve 70cm’den daha uzun
FCI’ın 1996 yılında en son yenilenen durumu ile BRT ırk standart kabulü aşağıdaki gibidir.
(Irk Standardı FCI için Rusça’dan Fansızca’ya 29 Eylül 1993 yılında Mr.R.Triquet ve Annie Allain tarafından, Fransızca’dan İngilizce’ye 28 Temmuz 1995 yılında Chirstopher Arts ve Jane Pampalone tarafından tercüme edilmiştir.)
Irk Orijini: Rusya
Geçerli Irk Standardının İlk Yayınladığı tarih: 29.09.1983
FCI Irk Sınıflandırmasındaki yeri: 2.Grup Pincher ve Schnauzer, Molossoid ırklar, Isviçre Dağ ve Koyun Köpekleri ve diğer ırklar. Seksiyon 1.4 Siyah Teriye Adıyla. Görev testi olmadan.
Genel Görünüş: Siyah Rus Teriyesi Ortalama Köpeklerden daha geniş bir yapıya sahiptir. Güçlü, geniş ve kuvvetli yapılı, iyi gelişmiş ve kaslı bir köpektir. Derisi sıkı, esnek, kıvrımsız ve gerdansızdır.
Siyah Rus Teriyeleri, kendini gösteren, yabancılara karşı şüpheci ve mesafeli, farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen köpeklerdir. Eğitim almaya çok uygundur ve almalıdır!
Fiziksel Görünüş: İri ve kalın bir görüntüsü vardır.
Hatalar: Zayıf, kuvvetsiz ve kırılgan görünüş, yetersiz kas yapısı.
Büyük Hatalar: Hafif kemik yapısı, zayıf kas dokusu, kırılgan ve zayıf yapı.
Vücut Formu: Köpeğin boyu ile eni arasındaki oran 100:1005 olmalıdır.
Hata: Bu formattan az daha uzunu ( 106 – 108 Aralığı )
Büyük Hata: verilen formattan daha uzun yapılısı ( 108 den fazlası )
Davranış ve Mizaç yapısı: Fazla enerjik, sert, güvenilir ve sağlam mizaçlı, fakat çok canlı ve güçlü bir savunma refleksine sahip.
Hata: Ürkek, kolay heyecanlanan, pasif görünüşlü.
Büyük Hata: Korkak, çok çabuk heyecanlanan ve çok pasif yapıda.
Cinsiyetine göre tipik karakteristik özellikler: Dişi ve erkek kendini açık bir şekilde belli eder. Erkek köpek dişiye göre daha büyük, daha erkeksi ve daha yapılıdır.
Hata: Cinsiyet farkının az olarak fark edilmesi.
Büyük Hata: Gerekli cinsiyet farkının dışında görüntü. Dişi yapısında erkek köpek veya tam tersi.
Kafa Yapısı: iyi yuvarlamış çene kemikleri ile uzun ve hafif şekilde dar kafatası. Ön yüz düz yapıda. Stop (Ön yüzün gözlere doğru bittiği yer)  çok vurgulanmayan bir şekilde belirlenen. Muzzle (Önyüz - burun ile gözler arası) kafatasının üst çizgisi ile paralel. Önyüz yapılı ve çok az şekilde incelir. Önyüz uzunluğu kafatasının uzunluğundan biraz azdır. Önyüzdeki sakal ve tüyler önyüze kare ve üstü kesik bir görünüş verir. Dudaklar kalın ve doludur. Üst dudak alt çeneyle tam örtüşür ve dudaklarda sarkma yoktur.
Hata: Çok ufak kafa yapısı, yuvarlak önyüz, çok belirgin veya sert stop, dışa çıkık çene kemikleri, gevşek dudak yapısı.
Büyük Hata: Kaba kafa yapısı, çok hafif veya çok ağır şekilde yuvarlanmış kafa. Kısa önyüz, Sivri veya yukarı kalkık önyüz.
Kulaklar: kafanın üstüne yerleşik, düz şekilde sarkan, ufak ve üçken yapılıdır. Kulakların ön kenarları çene kemiklerini karşılayan bir şekilde aşağı iner.
Hata: Kulak setinin kafatasında aşağı yerleşimi, uzun, çene kemiğine paralel ve yapışık inmeyen, havada kalan kulaklar.
Büyük hata: Kalkık ve yarı kalkık kulaklar.
Gözler: Küçük, oval şekilli, yanlara eğimli, koyu renkli.
Hata: Büyük gözler, yeterince koyu renkli olmayan gözler. Görülebilen üçüncü göz kapakları, görünebilen üçüncü göz kapağı. Göz içinde beyaz benek.
Büyük hata: bariz açık renkli göz, şaşı göz.
Dişler: Güçlü, beyaz renkli, kapalı aralıklı yerleşiktirler. Kesici dişler düzgün bir çizgide yerleşik, makas ısırışlı.
Hata: zayıf gelişmiş diş yapısı, köpeğin yaşı ile uyumsuz diş yapısı, net ısırışı bozmayan Hasarlı dişlerin bulunması. Ön azı dişlerde 2 dişi geçmeyen eksiklik, Ön azılardan ve azılardan birer eksiklik. Hafif tartar oluşumu.
Büyük hata: Çok ufak dişler, eksik dişler, aynı hizada olmayan kesiciler, kesici dişlerde deviasyon, kesici dişlerden veya köpek dişlerinde eksiklik, 3. ve 4. ön azılarda ve azılarda eksiklik. Yoğun şekilde hasarlı diş mineleri.
Boyun: Sırt çizgisine 40-45 derece açıyla yerleşik duran uzun, yapılı ve gergin yapıda.
Hata: kısa, çok kalın, düşük ve aşağıda duran yanlış açılı boyunlar.
Vücut:
Göğüs: Geniş, derin, iyi bükümlü kaburgalar. Göğüs kafesinin alt kısmı dirsek seviyesinde veya biraz daha aşağıdadır.
Hata: Kaburgaların iyi bükümlü olmaması, dirsek hizasına ulaşmayan göğüs, az düz göğüs kafesi.
Büyük hata: fıçı şekilli göğüs kafesi, yeterince aşağı inmeyen göğüs, çok geniş, çok dar, belirgin düz göğüs kafesi.
Karın: Göğüsün alt çizgisinin üstünde yer alır.
Hata: Çok üste sıkışmış karın veya basık karın.
Kürek Kemikleri:Yüksek, sırt çizgisin üstünde net şekilde belirlenen.
Hata: düşük ve zayıf gelişmiş kürek kemikleri.
Sırt: Düz, geniş ve kaslıdır.
Hata: Zayıf sırt, dar ve yetersiz şekilde kaslı.
Büyük Hata: Dışa çıkık veya içe göçük sırt.
Bel Kısmı: Kısa, geniş, kaslı ve az şekilde kavisli.
Hata: uzun bel, yeterince yuvarlak olmayan bel.
Büyük hata: kötü bağlanmış, dar veya çok kavisli bel.
Kalça : geniş, kaslı, çok hafif fark edilen şekilde kuyruğa doğru eğimli, kuyruk seti yüksek.
Hata: yatay şekil veya eğimli yapıda kalça, yetersiz kaslı yapıda kalça.
Büyük hata: yana yatık, eğik veya dar kalça yapısı.
Kuyruk: Yüksek yerleşimli, kalın ve kısa kesilmiş ( 4/3 kuyruk alınır )
Hata: düşük yerleşimli kuyruk, hatalı kesilmiş kuyruk.
Büyük hata: Kesik olmayan kuyruk…
Kol ve Bacaklar:
Ön Bacaklar: önden görünüşle bacaklar düz ve birbirine paralel. Kürek kemiği başlarının üst kola açısı yaklaşık 110 derece. Dirsekler tam geriyi işaret etmeli. Önkol kısa ve dikeydir. Ön bilekler kısa ve düzdür.
Hata: omuzlar fazla düz açıda, dirsekler az farkla içe veya dışa dönük, bilekler zayıf ve içe ya da dışa dönük.
Büyük hata: Düz omuz açıları, dirseklerde belirgin deviasyonlar. Ön kollarda belirgin deviasyonlar. Bilekte, üstünde veya altında boğumlar.
Arka Bacaklar: Arkadan görünüşte bacaklar düz ve paralel durur fakat ön bacaklardan daha geniş tutulur. Butlar kaslı ve iyi gelişmiştir. Alt bacaklar uzun ve açılıdır. Arka diz eklemleri keskin ve iyi gelişmiştir. Arka dizler yapılı, uzun ve yere oldukça dikeydir.
Hata: Zayıf kas gelişimli, kısa bacaklar, az belirgin dışa açık veya içe açık çarpık bacaklar. Açıları çok düz inen bacaklar veya arka dizlerdeki açıların çok dar olması. Tavşan ayak.
Büyük Hata: yukarıda verilen hataların daha belirgin şekilde ortaya çıkması. Çok yüksek kalan kalça. Arka diz eklemlerin tam düz veya çok dar açılı olması.
Ayaklar: (ön ve arka ayaklar) yuvarlak şekilli, kalın, düzgün ve iyi kemerli pençeler.
Hata: arkaların basışta içi veya dışı işaret etmesi.
Büyük hata: düz veya çarpık ayaklar.
Yürüyüş / Hareket: Rahat, uyumlu ve akışkandır. Yavaş tırıs veya dörtnala hareket en tipik harekettir. Tırıs harekette ön bacaklar vücudun ortasına yönelir ve tüm bacaklar düz bir çizgi üzerinde hareket etmelidir. Sırt ve bel elastik bir hareket göstermelidir.
Hata: Harekette bacakların izleyeceği düz çizgiden az saparak hareket. Hareket esnasında ön ve arka bacaklarda yetersiz açılım.
Büyük hata: Kısıtlı hareket veya topallama, arka bacaklarda düz olmayan yengeçvari hareket.
Baldırların dengesiz hareketi ( hareket esnasında arka bacaklarda yuvarlanıyormuş hissi ), ağır hareket.
Kürk, Tüy yapısı:
kaba, sert, bol ve çok sık yapıdadır. Tıraşlı olduğunda tüylerin uzunluğu 4 – 10cm arasında değişip tüm vücudu kaplar. Önyüzde tüy yapısı kabadır, Bıyıklar ve sakallar alt ve üst dudak çevresinden fırçalıdır. Göz üstünde, kaşlar kaba ve kabartılmıştır. Boyun ve kürek kemiklerinden omuzlara tüyler uzun yele formundadır. Ön bacaklar dirseklere kadar, arka bacaklar da alt baldıra kadar uzun ve kaba tüylerle kaplıdır. Alt tüyler de sık, yoğun ve iyi gelişmiştir.
Hata: Düz tüyler ve kesilmemiş tüyler. Dalgalı tüyler, yumuşak tüyler ve 10m daha uzun tüyler. Yetersiz formda ve yoğunlukta sakal, bıyık ve kaş yapısı. Kıvırcık tüyler.
Büyük hata: 15cm den uzun tüyler, yumuşak tüy yapısı, kısa tüy yapısı, dökük tüyler, düz tüy yapısı, kafa ve bacaklarda yetersiz tüyler.
Renk: Siyah veya siyah içinde gri tüyler.
Hata: Kahverengi veya gri gölgeler, göğüste ufak beyaz nokta.
Büyük Hata: Kahverengi veya gri kürk, kızıl parçalar, çenede, kafada, boyunda veya bacaklarda beyaz noktalar.
Omuz Başı Yükseklik:
Erkek Köpekler: 66-72 cm ( 25,7 -28,1 inç )
Dişi Köpekler: 64 – 70 cm ( 25-27,3 inç )
Hata: Uzun bacak veya kısa bacaklar. Erkek köpeklerde 66 cm’den daha kısa veya 72 cm’den daha uzun, dişilerde 64 cm’den daha kısa ve 70 cm’den daha uzun olması.
Büyük hata: Kalça setinin çok yukarda olması veya omuz başlarının aşağıda kalması. Erkek köpeklerde omuz başı yüksekliğinin 65 cm’den daha kısa veya 74 cm’den daha uzun, dişilerde 63 cm’den daha kısa ve 72 cm’den daha uzun olması
Hataların değerlendirmesi: Standart olarak belirlenen notlardan uzaklaşmalar hata olarak değerlendirilmelidir. Hatanın ciddiyeti ve büyüklüğü standarttan uzaklaşma oranı ile doğru orantıdadır.
Diskalifiye Gerektiren Hatalar:
·        Makas ısırıştan farklı bir diş basışı
·        Parçalı renkleri içeren kürk. Ayaklarda beyaz benekler, kürk üzerinde kımızı lekeler, gri kürk.
·        Kesici dişlerden ve köpek dişlerden herhangi bir eksiklik. Üçüncü ön azı veya dördüncü azı dişlerde eksiklik. Azı dişlerden eksiklik.
·        Fiziksel ve davranışsal anormallik gösteren her köpek diskalifiye edilmelidir.
·        Erkek köpekler görünür şekilde normal 2 yumurtalığa sahip olmalıdır.

 

PS: Siyah Rus Teriye yeni ve gelişmekte olan bir ırk. 1997 yılında yeni ırk standardı Rusya’da Rusya Görev Köpekleri Federasyonu tarafından ırktaki değişikliklere göre tekrar belirlendi ve sonra Rusya Kinoloji Federasyonu (RKF) tarafından kabul edildi. Değiştirilen yeni Standard ile FCI standartları arasıdaki farklar sadece köpeklerin yüksekliği, kürk yapısı ve tıraş şeklindeki değişikliklerdir. Gerçek şu ki, hali hazırdaki Rusya, Avrupa ve Amerika’da olmak üzere Siyah Rus Teriye popülasyonunun büyük çoğu FCI standardında verilenden daha uzun boyda ve farklı kürk yapılarına sahiptir. RKF’nin kabul ettiği yeni standartlar maalesef henüz çevrilip FCI a iletilmemiştir.

 
**Bu içerik sevgili arkadaşım Alexnandra Goratchek’in web sitesi http://hmelnoy-bris.narod.ru dan alınmıştır.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Duyurular-Haberler | Konuk Defteri | İletişim  

Copyright 2008 Black Russian Terrier Club ed+ Design