İLETİŞİM

 

 

 

 

 

 Black Russian Terrier

            Tarihçe

            FCI Irk Standardı

            Genel Özellikler

  Köpeklerimiz

            Erkek

            Dişi

            Kennel Doğumları

  Yavrularımız

  Resim Galerisi

  Diğer Köpeklerimiz

            Köpeklerimiz

            Irk Tarihçeleri

            FCI Irk Standartları

Türkiye Siyah Rus Teriye Derneği

            Dernek Hakkında

            Dernek Aktiviteleri

            Dernek İletişim

   

 

    

 

    Derneğimizin Tüzüğünden;

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 a) Siyah Rus Teriye  köpeklerinin üstün fiziki ve genetik yapısı nedeniyle çok amaçlı bir ırk olarak her türlü köpek görevleri için kullanmasını teşvik etmek.
 b) Siyah Rus Teriye köpeklerinin ırkını kayıt altına almak ve üretilen köpeklere soyağacı (şecere) vermek
 c) Siyah Rus Teriye köpeklerinin üstün meziyetli bir köpek olması sebebiyle besleyen ve kepek beslemek isteyenlere bu köpekler hakkında aydınlatmak ve doğru beslenmesini ve eğitilmesini teşvik edip bilgilendirmek.
 d) Siyah Rus Teriye köpeklerinin ırkının devamı ve bu ırkın bozulmaması için gerekli bilimsel verileri ön planda tutmak ve ırkın sağlıklı gelişimi için her türlü bilimsel çalışma ve faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetlere öncülük etmek.FCI ve benzeri yada üyesi otoritelerin öngördükleri standartlarda damızlık köpeklerin ülkemizde de yetiştirilmesinin sağlanması ,ayrıca FCI ca kabul edilmiş ve dünyada uygulanan ve uygulanacak olan bilimsel üretim teknik ve yöntemlerinin ülkemizde de yaygınlaşarak kullanılmasını sağlamak,gerekirse yurt dışından damızlık köpek getirmek,
 e) Siyah Rus Teriye Irk Derneği bu köpeklerin eşleştirilmesi, bakımları ve beslenmesi ve yine eğitilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve amaçları doğrultusunda bu hususta yapılacak faaliyetlere öncülük ederek kendi standartlarını oluşturmak için bilimsel çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara destek vermektir.
 f) Üyeleri ve toplumu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı,kurs, seminer,sempozyum, konferans,panel, temsil, yarışma, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikler düzenleyebilir, Eğitim,Üretim ve Gösteri amaçlı köpekler yetiştirmek için tesis kurabilir,işletebilir ve kiraya verebilir.
 g)Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler,lokal  kurmak ve bunları tefriş etmek,
 h)Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
 ı)Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,
 i)Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,kiralayabilir,tesis kurabilir,işletebilir,kurulu bir tesisi kiraya verebilir,işletmesini kiraya verebilir,
 j)Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,
 k)Bölgedebulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,
 l)Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 m)Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 n)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
o)Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 ö)Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, , yurt dışında temsilcilik veya şube açmak
 p)Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 r)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 s)Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler – şubeler açmak,
ş)Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek Federasyon yada konfederasyon kurmaya,Kurulu bir federasyona yada konfederasyona üye olmaya karar vermeye,
 t)Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 y) Amaçları ile ilgili dergi ve mevkute çıkarmak.
z) Dernek ;Siyah Rus Teriye köpeklerinin safkanlılığını korumak ve geliştirmek için Yurtdışından bilirkişi ve hakemler getirebilir,bunlara ücret ödeyebilir…

Ana Sayfa | Hakkımızda | Duyurular-Haberler | Konuk Defteri | İletişim  

Copyright 2008 Black Russian Terrier Club ed+ Design